انا: سلا مبیا کلی جزوه و پروژه هستhttp://yaddashtkon.loxblog.com
مهران قربانی: کلیپ دعوا ://mehransacrificial.loxblog.com
اموزش فتوشاپ: اموزش فتوشاپ بیا http://www.photoshop98.loxblog.com
دانلود نرم افزار: http://yaddashtkon3.lxb.irدانلود نرم افزار کلی هست
اشپز باشی: اموزش اشپزی سر بزن خیلی باحال هستhttp://yaddashtkon.rozblog.com http://yaddashtkon.rozblog.com
اموزش انمیشین: اموزش انمشین http://easyhelp.loxblog.com
گرگ وحشی: گرگ وحشی http://www.wildwolf.loxblog.com